Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική πρωτοεμφανίστηκε το 1975 με την διενέργεια λαπαροσκοπικής σαλπιγγεκτομής, η οποία ακολουθήθηκε από επέμβαση λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής το 1981. Ταχύτατα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα, σήμερα πλέον, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επεμβάσεων να δύναται να εκτελείται και λαπαροσκοπικά.

Το 251 ΓΝΑ ήταν το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα στο οποίο πραγματοποιήθηκε το 1990 η πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Έκτοτε το νοσοκομείο συνέχιζε να παραμένει πρωτοπόρο και στην εκπαίδευση των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Από το 92 πήρε ειδικότητα και ήταν ως επιμελητής ο δρ. Βουγιουκλάκης.

Την δεκαετία του ’90 στο ΓΝΑ διενεργήθη ένας μεγάλος αριθμός λαπαροσκοπικών χολοκυστεκτομών και ένας μικρότερος αριθμός σκωληκοειδεκτομών, βουβωνοκηλών, μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών, όπως επίσης και διεγχειρητικών διερευνήσεων του χοληδόχου πόρου.

Σήμερα

Την επόμενη δεκαετία, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, του αριθμού περιστατικών και της διεύρυνσης του πεδίου της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, στο 251 ΓΝΑ έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις από το Δρ. Βουγιουκλάκη, όπως θολοπτύχωση κ. Nissen, μυοτομή κ. Heller, (δε) κολεκτομή, σιγμοειδεκτομή, σπληνεκτομή και βαριατρικές επεμβάσεις (δακτύλιοι sleeve κ.α.), με αποτέλεσμα το νοσοκομείο μας να ακολουθεί τις εκάστοτε εξελίξεις της σύγχρονης χειρουργικής.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα επιδειχθούν αποσπάσματα από διάφορες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το λαπαροσκόπο – χειρουργό, Δρ. Δημήτρη Βουγιουκλάκη.

 

Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy