Μαστός

Εξαίρεση καλόηθων και κακόηθων όγκων μαλακών μορίων

Η χειρουργική εξαίρεση (αφαίρεση) είναι συνήθως επαρκής για την θεραπεία των καλοήθων όγκων μαλακών μορίων. Κακοήθεις (καρκινωματώδεις) όγκοι μαλακών μορίων ή σαρκώματα πιθανό να χρήζουν ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, όπως επίσης χειρουργείου. Ο όγκος αφαιρείται μαζί με τμήμα του περιβαλλόμενου ιστού για να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες εκρίζωσης όλων των καρκινικών κυττάρων και να αποτραπεί μ’αυτόν τον τρόπο ενδεχόμενη υποτροπή.

Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy