Περιπρωκτική χώρα

Τριχοφωλεακή κύστη – συρίγγιο (κύστη κόκκυγος)

Η τριχοφωλεακή κύστη ή το απόστημα αυτής είναι ένας σάκκος γεμάτος με υγρό σαν σπυράκι στον κόκκυγα. Η θεραπεία περιλαμβάνει τομή στην περιοχή έτσι ώστε να παροχετευθεί το υγρό, γνωστή και ως διάνοιξη-παροχέτευση αποστήματος. Όλα τα εντός τριχοθυλάκια αφαιρούνται για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής.

Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy