Επεμβάσεις για κήλες

Αποκατάσταση κήλης

Η κήλη προκύπτει όταν ιστός ή τμήμα οργάνου, συνήθως έντερο, προπίπτει δια μέσου του κοιλιακού τοιχώματος. Μπορεί να εντοπίζονται στην βουβωνική χώρα (βουβωνοκήλη, μηροκήλη), στον ομφαλό (ομφαλοκήλη) ή σε παλιές χειρουργικές τομές (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη). Οι κήλες προκαλούν πόνο στην βουβωνική χώρα ή στην κοιλιά, ειδικά με την άρση βάρους, τον βήχα, το φτάρνισμα, την ούρηση ή με τις κινήσεις του εντέρου και δεν είναι αυτοϊάσιμες. Ένα εξόγκωμα μπορεί επίσης να είναι παρόν. Η κλασσική χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μιας κήλης περιλαμβάνει ανάταξη του προπίπτοντος ιστού και επιδιόρθωση του αποδυναμωμένου ή σκισμένου μυός, ο οποίος επέτρεψε την πρόπτωση. Αυτό ανακουφίζει από τον πόνο και διορθώνει ή αποτρέπει την εμφάνιση πιο σοβαρών προβλημάτων.

Τι είναι κήλη;

Μια τυπική κήλη είναι το αποτέλεσμα εξασθένησης ή σχάσης του κοιλιακού τοιχώματος που επιτρέπει την πρόπτωση του εσωτερικού τοιχώματος της κοιλιάς και τη δημιουργία ενός σάκκου. Το περιεχόμενο του σάκκου μπορεί να είναι έντερο ή ιστός που με τη σειρά του μπορεί να περισφιχθεί ή να αποφραχθεί, προκαλώντας μια επικίνδυνη για την υγεία κατάσταση.

Οι κήλες μπορεί να εμφανισθούν από την γέννηση ή με την πάροδο του χρόνου, λόγω στρες ή πίεσης. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κήλης, αλλά η συντριπτική πλεοψηφία αυτών εμφανίζεται στην βουβωνική χώρα, στον ομφαλό ή σε περιοχές με ατελή επούλωση χειρουργικών τομών. Ένα απλό παράδειγμα απεικόνισης της κήλης είναι τα παλιά λάστιχα αυτοκινήτων. Όταν εμφανίζεται ένα άνοιγμα, το εσωτερικό ύφασμα του λαστίχου προπίπτει δια μέσου του χάσματος. Παρομοίως, η κήλη εμφανίζεται όταν ένα όργανο ή ιστός προβάλλει δια μέσω του ανοίγματος του κοιλιακού τοιχώματος.

Πώς ξέρω αν έχω κήλη;

Οι κήλες συνήθως αναγνωρίζονται εύκολα. Μπορεί να νιώσετε πόνο όταν σηκώνεται βάρη, βήχετε ή πιέζεστε κατα την διάρκεια της ούρησης ή των εντερικών κινήσεων. Μπορεί επίσης να νιώσετε ένα εξόγκωμα κάτω από το δέρμα.

Πώς επιδιορθώνονται οι κήλες και ποιες είναι οι επιλογές μου;

Η επιδιόρθωση της κήλης είναι μια από τις ποιο συχνά διενεργούμενες επεμβάσεις. Στις ΗΠΑ διενεργούνται 700000 επεμβάσεις ετησίως. Η επέμβαση αποσκοπεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη περισσότερο σοβαρών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση της παραμελημένης κήλης. Οι επιλογές είναι ποικίλες.

Ανοιχτή χειρουργική τεχνική

Η πιο κοινή τεχνική αποκατάστασης κήλης που εκτελείται σήμερα είναι η «άνευ τάσης» ανοιχτή αποκατάσταση. Αυτή η επέμβαση διενεργείται υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία (μπορεί επίσης να χρειαστεί γενική αναισθησία) και απαιτεί τομή μήκους 5-10 εκ ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην κήλη. Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση πλέγματος στην περιοχή της βλάβης.

Η τεχνική αυτή είναι αποτελεσματική, αλλά επειδή η τομή περιλαμβάνει και διατομή μυός η πλήρης αποκτάσταση διαρκεί μέχρι και έξι εβδομάδες.

Συνήθης λαπαροσκοπική τεχνική

Στις αρχές του ’90 η ελάχιστα επεμβατική αποκατάσταση της κήλης ήταν εφικτή. Αυτή η διακοιλιακή προσπέλαση απαιτεί γενική αναισθησία. Ο χειρουργός προσεγγίζει την κήλη μέσω τριών μικρών κοιλιακών τομών (1,5 εκ ή μικρότερων). Η κοιλιά στη συνέχεια ΄΄φουσκώνει΄΄ με διοξείδιο του άμθρακα.

Επειδή οι μικρές αυτές τομές προκαλούν μικρότερο τραυματισμό στους μύες ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρότερος και η πλήρης ανάρρωση επέρχεται ταχύτερα. Παρόλα αυτά, ένα μειονέκτημα της λαπαροσκοπικής τεχνικής είναι ότι το λαπαροσκόπιο και τα άλλα εργαλεία που εισέρχονται στην κοιλιακή κοιλότητα εκθέτουν τον ασθενή στον κίνδυνο τραυματισμού αγγείων ή οργάνων.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση με «μπαλόνι»

Η πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μέθοδος λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης είναι η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση με μπαλόνι. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε υποτροπιάζουσες ή αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες.

Ο μηχανισμός ανατομής με μπαλόνι ελαχιστοποιεί τους κινδύνους του διακοιλιακού χειρουργείου δημιουργώντας το χειρουργικό πεδίο εκτός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Αυτή η τεχνική θεωρείται ασφαλέστερη για τον ασθενή, διότι ο χειρουργός δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εντερικής διάτρησης ή ρήξης αγγείων. Το πλέγμα που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές (Bard 3d) δεν απαιτεί την χρήση καθηλωτικών ραφών στο 90% των περιπτώσεων. Λίγες ή καθόλου ραφές επιφέρουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού των νεύρων. Επειδή για την δημιουργία του χειρουργικού πεδίου απαιτείται εμφύσηση με διοξείδιο του άνθρακα, είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία. Πλήρης ανάρρωση επέρχεται σε μία βδομάδα.

Σύστημα αποκατάστασης με PROLENE (PHS)

Αποτελεί την πιο νέα και σύγχρονη τεχνική ανοιχτής αποκατάστασης κήλης. Το σύστημα PHS συνδυάζει ένα εσωτερικό υπόστρωμα που επικαλύπτει πλήρως την επιρρεπή περιοχή της κήλης και ένα επικαλύπτων τμήμα που επικάθεται στους μύες. Τα δύο τμήματα είναι ενωμένα (δια μέσου του χάσματος) με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μετάθεσης του πλέγματος ή τραυματισμού των νευρών, αλλά και ο επικείμενος πόνος.

Το τρισδιάστατο πλέγμα παρέχει μια δυνατή οπίσθια αποκατάσταση παρόμοια με αυτή της λαπαροσκοπικής τεχνικής και μπορεί να διενεργηθεί υπό τοπική αναισθησία σε εξωτερική βάση. Η τεχνική αυτή αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο αποκατάστασης των αμφοτερόπλευρων βουβωνοκηλών. Η επόμενη γενιά του PHS είναι το UHS (Ultrapro). Το πλέγμα Utrapro προάγει την δημιουργία ενός ευπροσάρμοστου ιστού συμβατού με αυτόν του κοιλιακού τοιχώματος. Η ύπαρξη μεγάλων πόρων οδηγεί σε μικρότερη ουλοποίηση και τελικά σε μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς.

Αποκατάσταση Kugel

Αυτή η επέμβαση είναι παρόμοια με την ¨άνευ τάσης¨ αποκατάσταση. Διαφέρει στο ότι γίνεται μικρότερη ανατομή των μυών. Γίνεται μία μικρότερη τομή και το χειρουργικό πεδίο είναι όμοιο μ’αυτό της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης με μπαλόνι. Η κήλη ανατέμνεται ¨τυφλά¨ και ένα ειδικά διαμορφωμένο πλέγμα εισέρχεται εντός του πεδίου. Μπορεί να διενεργηθεί υπό γενική, περιοχή ή τοπική αναισθησία. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι μικρότερος απ’ότι αυτού της ¨άνευ τάσης¨ αποκατάστασης αλλά πιθανό μεγαλύτερος αυτού της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται λίγα χρόνια και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τι προκαλεί τις κήλες;

Οι κήλες μπορεί να εμφανισθούν εκ γεννετής όταν η γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος δεν έχει κλείσει επαρκώς (5% των παιδιών) ή αργότερα λόγω πολλαπλών αιτιών, συμπεριλαμβανομένης και της άρσης βάρους. Η ακριβής αιτία είναι συνήθως άγνωστη αν και οι ενδεχόμενοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

 • οικογενειακό ιστορικό κηλών
 • παχυσαρκία
 • χρόνιος βήχας
 • χρόνια δυσκοιλιότητα
 • υπερτροφία προστάτη
 • κρυψορχία

Πού εντοπίζονται οι κήλες;

Οι περισσότερες κήλες εντοπίζονται στην βουβωνική χώρα (βουβωνοκήλη, μηροκήλη), στον ομφαλό (ομφαλοκήλη) ή σε προηγηθείσες χειρουργικές τομές (μετεγχειρητικές).

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Οι κήλες συνήθως προκαλούν πόνο στην βουβωνική χώρα ή στην κοιλιά κατά την άρση βάρους, τον βήχα ή την πίεση κατά την διάρκεια της ούρησης ή των εντερικών κινήσεων. Μια ψηλαφητή ή μη μάζα μπορεί επίσης να είναι εμφανής.

Υπάρχουν δοκιμασίες ανεύρεσης μιας κήλης;

Ο γιατρός μπορεί να επιβεβεαιώσει την παρουσία μιας κήλης με την φυσική εξέταση. Η μάζα μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος κατά το βήξιμο, σκύψιμο ή άρση βάρους. Η κήλη μπορεί να μην είναι εμφανής σε βρέφη ή μικρά παιδιά, εκτός αν το παιδί κλάψει ή βήξει.

Πότε χειρουργείται μια κήλη;

Το χειρουργείο είναι η μόνη μέθοδος αποκατάστασης μιας κήλης και διενεργείται για την ανακούφιση από τον πόνο ή την επιδιόρθωση, ή πρόληψη, περισσότερο σοβαρών προβλημάτων. Πρέπει να διενεργείται σε κάθε κήλη, αλλά συστήνεται ιδιαίτερα σε ασθενείς με πόνο, με αυξημένο κίνδυνο περίσφιξης (όπως αυτοί με μεγάλο ποσό ιστού που προπίπτει μέσω της μικρής οπής) ή σε αυτούς τους οποίους η κήλη επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Ποιες είναι οι χειρουργικές μου επιλογές;

 • Η κλασσική χειρουργική (¨άνευ τάσης¨) αποκτάσταση (η πιο κοινή)
 • Η πιο πρόσφατη, ελάχιστα επεμβατική λαπαροσκοπική τεχνική υπό γενική αναισθησία.
 • Η εξωπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική αποκατάσταση με μπαλόνι
 • Το σύστημα αποκατάστασης με Prolene (PHS) (η πιο καινούρια τεχνική ανοιχτής αποκατάστασης)
 • Όλες οι τεχνικές περιγράφονται πιο πάνω.

Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών;

Όπως σε κάθε χειρουργείο υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας, μόλυνσης και αλλεργικής αντίδρασης στην αναισθησία. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο σχηματισμού αποστήματος, τραυματισμού αγγείων-οργάνων ή υποτροπής της κήλης (1-3%).

Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy