Συχνές Ερωτήσεις

Τι κάνει ένας γενικός χειρουργός;

Στο γενικό χειρουργό θα προσέλθουν ασθενείς συστημένοι από άλλες ειδικότητες, όπως παθολόγους, γαστρεντερολόγοι, ενδοκρινολόγους, ογκολόγους, αιματολόγους, δερματολόγους. Το αντικείμενο του γενικού χειρουργού είναι οι επεμβάσεις της κοιλιακής χώρας, του πρωκτού, του μαστού και του θυρεοειδούς. Επίσης είναι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και οι επεμβάσεις παχυσαρκίας.

Από τι εξαρτάται το κόστος?

Από το είδος της επέμβασης. Συμπεριλαμβάνεται η τιμή της κλινικής, του αναισθησιολόγου και η αμοιβή του χειρουργού.

Γιατί είναι καλύτερες οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις?

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι στα πλαίσια της ελάχιστης επεμβατικής θεραπείας. Δηλαδή μικρότερο τραύμα, μικρότερη νοσηλεία, γρηγορότερη αποκατάσταση.

Με ποια κριτήρια να επιλέξω χειρουργό?

Ανάλογα με την εμπειρία του, την εξειδίκευσή του και τη θέση που κατέχει. Και φυσικά από συστάσεις.

Πόσο θα πονάω μετεγχειρητικά?

Με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ελάχιστα. Ο πόνος φεύγει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμη και ενός 24ώρου. Μικρό τραύμα – μικρός πόνος.

Με τις ανοιχτές επεμβάσεις, πρόκειται συνήθως για αφαίρεση όγκων προχωρημένου σταδίου κακοήθειας με σκοπό τη ριζική θεραπεία αυτών. Ο πόνος σε θα έπρεπε να μας απασχολεί σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πού γίνονται οι επεμβάσεις?

Ιατρικό Αθηνών, Βιοκλινική και Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Με ποια ταμεία συνεργάζεστε?

Με όλα όσα συνεργάζονται οι εν λόγω κλινικές.

Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy